Przesyłając lampy na nasz adres akceptujesz poniższe warunki.

 1. Dla klientów indywidualnych ( osoby prywatne / fizyczne) okres gwarancyjny na wykonane modyfikacje to 12 miesięcy, biegnący od daty odebrania lamp.
 2. Dla klientów firmowych ( dokument sprzedaży FV ) gwarancja na wykonaną usługę to 12 miesięcy, biegnąca od daty odebrania lamp, nie obejmuje ona zastosowanych żarników oraz żarówek które obejmuje gwarancja rozruchowa – 7 dni. W wym. Terminy gwarancyjne nie obejmują roszczeń z tytułu poniżej wymienionych:
 • bazowe uszkodzenie lamp ( pęknięcia, ukruszenia itp.),
 • uszkodzenie dostarczonych z lampami przetwornic HID etc.
 • uszkodzenia dostarczonych z lampami żarówek oraz żarników,
 • uszkodzenia w dostarczonych lampach wiązek elektrycznych i pochodnych,
 • uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania,
 • uszkodzenia spowodowane konsekwencjami nie stosowania nadkoli.
 1. Gwarancja nie obejmuje również roszczeń z tytułu wad ukrytych lamp – np. parowanie na skutek uprzedniego uszkodzenia lamp czego przyczyną jest kolizja drogowa, bądź brak elementów niezbędnych do prawidłowego działania lampy – takich jak pokrywy i osłony gumowe.
 2. Z uwagi na wysyłkową formę świadczonych usług nie bierzemy odpowiedzialności za przestoje spowodowane czasem trwania usług/napraw reklamacyjnych oraz z tytułu rękojmi; w tym również za ewentualne najmy samochodów zastępczych, kosztów dodatkowych takich jak demontaż / montaż lamp przez osoby trzecie, etc.
 3. Każdą przesyłkę należy sprawdzić w obecności kuriera – w razie stwierdzenia uszkodzeń sporządzić  protokół szkody.
 4. Jeżeli protokół nie zostanie sporządzony w dniu dostarczenia przesyłki, roszczenia z tytułu gwarancji,etc nie będą realizowane. Należy wtedy przyjąć że przesyłka została dostarczona bez uszkodzeń – a one same powstały po doręczeniu.
 5. Nie odpowiadamy za szkody powstałe podczas transportu lamp od klienta do nas.
 6. Wykonywane modyfikacje nie posiadają homologacji, stosowanie lamp w otwartym ruchu drogowym na pełną odpowiedzialność właściciela.
 7. Gwarancja traci swój bieg jeżeli właściciel lub osoby postronne wykonają czynności z ingerencją w lampy.
 8. Gwarancji nie podlegają usługi wykonane na lampach uprzednio modyfikowanych bez zachowania technologii producenta – doszczelnianie, modyfikowanie etc.
 9. Pozostawione lampy bez kontaktu przez 3 miesiące podlegają utylizacji.
 10. Zleceniodawca zobowiązuje się do prawidłowego zapakowania dostarczanych lamp oraz zamieszczenia pisemnego opisu zakresu modyfikacji.
 11. W przypadku gdy zleceniodawca nie dostarczy wraz z lampami pisemnego opisu zakresu zmian oraz zastosowanych komponentów, decyzja co do wyboru produktów pozostaje po stronie zleceniobiorcy który nie ponosi odpowiedzialność w tym zakresie.
 12. Wykonywane modyfikacje mają charakter nieodwracalny.
 13. Przeprowadzane modyfikacje mogą wymagać zmian w instalacji elektrycznej pojazdu, które zalecamy wykonać w wyspecjalizowanym zakładzie.
 14. W przypadku dostarczenia lamp w stanie rażącym od  opisanego przed zleceniodawcę ( pominięcie wad), uniemożliwiającym realizację usługi lub rezygnacji z usługi pobierana jest opłata w wysokości 100zł brutto.
 15. Po zrealizowanej usłudze lampy mogą parować do okresu 3 tygodniu z uwagi na stabilizację poziomu wilgoci wewnątrz lamp.
 16. Zleceniobiorca nie odpowiada finansowo za wady powstałem przy demontażu lamp które wynikają z zużycia eksploatacyjnego elementów reflektorów.
 17. Zleceniobiorca nie odpowiada za opóźniania w realizacji wynikłe z działalności podmiotów trzecich – firmy kurierskie etc lub w wyniku zwiększenia zakresu usługi.